On behalf of some of my clients, I engaged Freek in advise on Dutch tax law. Freek was wonderful to work with, always looking for the best solution for my clients. Freek is also so used to dealing with foreign clients, among others Spanish clients, that his resulting work was very good and efficient.

- Sonia Velasco

Zakelijk fiscaal geschil

Een fiscaal geschil kan onbedoeld ontstaan en is zelden eenvoudig.

Het oplossen van fiscale geschillen rondom bijvoorbeeld desinvesteringen vraagt dezelfde expertise zoals nodig is voor het op voorhand goed structureren van investeringen. Dit geldt in dubbele mate voor fiscale geschillen inzake een grensoverschrijdende vermogenstransactie.

Controle zonder geschil
Snel Coorperate Tax + Law let op uw belangen bij controles. In geval van gespecialiseerde constructies en transacties wordt in het algemeen het scherpst van de snede opgezocht. Bij een controle is het zaak om geschillen te voorkomen. Het is onze ervaring dat dat kan.

Geschil
Mocht u al in een geschil verwikkeld zijn in een dossier waarin onze specialismen voorkomen, wij staan u graag bij in het beslechten van het geschil met de fiscus. Daarbij heeft een compromis onze voorkeur. Een gang naar de rechter is zelden nodig danwel leidt zelden tot gunstiger resultaat.