Freek is one of the most knowledgeable people in the Netherlands when it comes to cross border corporate structures that are fiscally solid and efficient; having met many lawyers over the past 20 years, I’d recommend him.

- Alarik van Doorn

Specialismen

SNEL Corporate Tax + Law richt zich op ondernemers en investeerders.

Ondernemers en investeerders halen met ons een no-nonsense partij in huis die zorgvuldig en optimaal met vermogen om kan gaan.

Dat betekent dat wij adviseren over specialistische onderwerpen:
– Fiscale kansen en risico’s betreffende een efficiënte structurering van uw onderneming of investeringen.
– Optimale omgang met en structurering van vermogen.
– Fiscale gevolgen van ondernemings- en investeringsbeslissingen.

Fiscale en juridische specialismen staan nooit op zichzelf.
Om sterk te kunnen zijn in onze specialismen, hebben wij de nodige kennis in huis over vennootschapsbelasting, dividendbelasting en internationaal en europees belastingrecht. Onderwerpen rondom vermogenstransport zoals inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting beheersen wij ook.

Zorgeloze implementatie
Is een beslissing genomen, dan begeleiden wij de implementatie. We overleggen – waar nodig – met de fiscus. We sturen andere dienstverleners aan, zoals de accountant, de notaris en financieel adviseurs en bewaken daarbij de agenda. We stellen documentatie en overeenkomsten op en beoordelen concepten van anderen. We onderhandelen namens u met wederpartijen.

Vaste vergoeding
Door onze ervaring en ons mede-ondernemerschap zijn wij in staat om vrijwel elk advies en vrijwel elke implementatie tegen een vooraf bepaalde vergoeding uit te voeren.

Ondernemingsrecht, aangiften & formaliteiten
Bij een goede implementatie hoort ook het invullen van aangiften, andere formulieren en in brede zin het correct omgaan met verplichtingen die volgen uit het ondernemingsrecht. Desgewenst handelen wij deze verplichtingen af of begeleiden uw accountant of uzelf daarin.

Specialist deelnemingsvrijstelling

Freek Snel is specialist in deelnemingsvrijstelling.

Freek Snel heeft als adviseur ook ruime ervaring op de aangelegen gebieden van deelnemingsverrekening en houdstermaatschappijen. Hij was bij Loyens & Loeff jarenlang hoofd van de Kennisgroep Deelnemingsvrijstelling.

Freek Snel heeft ook wetenschappelijk onderzoek verricht op deze terreinen. Publicaties van zijn hand op dit terrein zijn o.a. zijn proefschrift “Van moeders en dochters”, zijn NTFR Opinie “Groepsfinancieringsdochter – duidelijkheid gewenst” en zijn artikel in Weekblad Fiscaal Recht “Classificatie van rechtsvormen, in het bijzonder een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal”.

Specialist fiscaal gedreven investeringen

Freek Snel is adviseur en specialist in fiscaal gedreven investeringen.

SNEL Coorperate Tax + Law heeft een ruime ervaring met uiteenlopende projecten waarbij sprake was van fiscaal gedreven investeringen.

Dit zijn investeringen waarbij een belangrijk deel van het rendement voortvloeien uit fiscale faciliteiten. Overheden bieden in het algemeen fiscale faciliteiten aan om beleid intrede te laten doen in de markt. Fiscale faciliteiten dragen binnen projecten sterk bij aan het voorspelbaar maken van kasstromen en terugverdientijd. Projecten waarbij een fiscale faciliteit wordt gebruikt, kenmerken zich ook door een hogere mate van zekerheid op rendement.

Voorbeelden van fiscaal gedreven investeringen zijn scheepvaart CVs, duurzame energie projecten, vastgoedfondsen en private equity fondsen. De gemene deler van deze categorieën is dat fiscaliteit een hoofdrol speelt bij de gekozen investering of investeringsstructuur.

Recente projecten

Duurzaam energie project; biomassainstallaties in Stadskanaal
Lees hier meer over het duurzaam energieproject Stadskanaal.

Duurzaam project: Bossen in Nieuw Zeeland
Lees hier meer over het duurzame project met bossen in Nieuw Zeeland.

Microkredieten
Lees hier meer over Microkredieten.

Portugese voetbalclubs
Lees hier meer over onze begeleiding van een transactie voor een Portugese voetbalclub.

Specialist internationaal belastingrecht

Freek Snel heeft een ruime ervaring met advisering op het gebied van internationaal belastingrecht, inclusief Europees belastingrecht, grensoverschrijdende investeringen en grensoverschrijdende investeringsstructuren.

Hij volgde in 1997 de post academische opleiding “Europese Fiscale Studies” in Rotterdam. Ook in zijn proefschrift en andere publicaties besteedde hij ruim aandacht aan internationale fiscale vraagstukken.

Hij is sinds 2005 redacteur van het onderdeel Internationaal Belastingrecht van NDFR, Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht.

Specialist Europese vastgoedtransacties

Freek Snel is als leading-advisor betrokken geweest bij een groot aantal vastgoedtransacties.

Nederland is hét land om vermogen binnen te brengen om er vastgoed in Europa mee aan te kopen. Hij begeleidde veel transacties rondom vastgoed in Nederland, Spanje en Portugal voor buiten-Europese investeerders.

Zakelijk fiscaal geschil

Een fiscaal geschil kan onbedoeld ontstaan en is zelden eenvoudig.

Het oplossen van fiscale geschillen rondom bijvoorbeeld desinvesteringen vraagt dezelfde expertise zoals nodig is voor het op voorhand goed structureren van investeringen. Dit geldt in dubbele mate voor fiscale geschillen inzake een grensoverschrijdende vermogenstransactie.

Controle zonder geschil
Snel Coorperate Tax + Law let op uw belangen bij controles. In geval van gespecialiseerde constructies en transacties wordt in het algemeen het scherpst van de snede opgezocht. Bij een controle is het zaak om geschillen te voorkomen. Het is onze ervaring dat dat kan.

Geschil
Mocht u al in een geschil verwikkeld zijn in een dossier waarin onze specialismen voorkomen, wij staan u graag bij in het beslechten van het geschil met de fiscus. Daarbij heeft een compromis onze voorkeur. Een gang naar de rechter is zelden nodig danwel leidt zelden tot gunstiger resultaat.