On behalf of some of my clients, I engaged Freek in advise on Dutch tax law. Freek was wonderful to work with, always looking for the best solution for my clients. Freek is also so used to dealing with foreign clients, among others Spanish clients, that his resulting work was very good and efficient.

- Sonia Velasco

Specialist internationaal belastingrecht

Freek Snel heeft een ruime ervaring met advisering op het gebied van internationaal belastingrecht, inclusief Europees belastingrecht, grensoverschrijdende investeringen en grensoverschrijdende investeringsstructuren.

Hij volgde in 1997 de post academische opleiding “Europese Fiscale Studies” in Rotterdam. Ook in zijn proefschrift en andere publicaties besteedde hij ruim aandacht aan internationale fiscale vraagstukken.

Hij is sinds 2005 redacteur van het onderdeel Internationaal Belastingrecht van NDFR, Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht.