On behalf of some of my clients, I engaged Freek into advise on Dutch tax law. Freek were wonderful to work with, always looking for the best solution for my clients. Freek is also so used to deal with foreign clients, among others, Spanish clients, that resulted in his work being very good and efficient.

- Sonia Velasco

Specialist internationaal belastingrecht

Freek Snel heeft een ruime ervaring met advisering op het gebied van internationaal belastingrecht, inclusief Europees belastingrecht, grensoverschrijdende investeringen en grensoverschrijdende investeringsstructuren.

Hij volgde in 1997 de post academische opleiding “Europese Fiscale Studies” in Rotterdam. Ook in zijn proefschrift en andere publicaties besteedde hij ruim aandacht aan internationale fiscale vraagstukken.

Hij is sinds 2005 redacteur van het onderdeel Internationaal Belastingrecht van NDFR, Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht.