I know Freek as one of the brightest, most hands on tax planners and international tax counsel I have come to work with. This guy really knows what he is talking about and saves you a lot of (tax) money

- Tom Ensink

Aftrek pensioen premie overwegen

Gisteren, 2 oktober 2012, pleitte Klaas Knot van De Nederlandsche Bank voor een heroverweging van de aftrek van pensioenpremies. Ik denk dat er voor dat idee veel te zeggen valt, mits de uitkering van de opbrengst dan niet belast wordt.

Als de pensioenuitkering niet belast wordt, kan ik met een veel lager pensioen toe. Dus hoef ik ook minder vermogen op te bouwen. Hoe lager mijn pensioenpot, hoe lager het bedrag waarover ik inflatie en beleggingsrisico loop. Dat geldt voorzover ik een eigen pensioenpot opbouw of dat ik aan een collectieve regeling deelneem.

Een ander voordeel is, dat fiscale pensioenvlucht hierdoor onmogelijk wordt. Wat is fiscale pensioenvlucht? Stel iemand werkte zijn hele leven in Nederland en bouwde hier pensioen op. De premie was aftrekbaar. Maar de overheid zou belasting gaan heffen zodra de pensioenuitkeringen komen. Maar als deze persoon na zijn pensioen emigreert, dan kan Nederland in veel gevallen geen of minder belasting heffen. Nederland heeft met veel landen een verdrag gesloten, dat bepaalt dat alleen de staat waar de gepensioneerde woont belasting mag heffen over (een deel van) het pensioen. Nederland heeft bijvoorbeeld zo’n verdrag gesloten met Spanje. En zoals iedereen weet, er wonen veel meer Nederlandse gepensioneerden in Spanje dan Spaanse gepensioneerden in Nederland. Als een gepensioneerde emigreert omdat zijn nieuwe woonland minder belasting heft, dan heet dit fiscale pensioenvlucht. Het is duidelijk dat als de pensioenpremie niet meer aftrekbaar is en de pensioenuitkering niet meer belast, fiscale pensioenvlucht niet meer mogelijk is (voor nieuw opgebouwde pensioenen).

Een derde voordeel is dat de belasting- en premieheffing over pensioenuitkeringen vaak lager is dan de belastingbesparing met de afgetrokken pensioenpremie. En het verdwijnen van fiscale belastingvlucht levert extra belastinginkomsten op. In 2010 werd ongeveer € 28 miljard aan premies betaald aan pensioenfondsen. Daar komen nog enkele miljarden aan defined benefit pensioenpremies bij. Er komt dus financiële ruimte vrij, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor belastingverlaging.

Kortom, het ballontje dat Klaas Knot opliet, verdient serieuze aandacht. Het zal nog wel even duren voor de geesten rijp zijn, maar na lange tijd bleek ook de onaantastbare hypotheekrenteaftrek aangepast te kunnen worden.