Freek is an entrepreneurial tax lawyer who seeks for the best business solutions for his clients. It is a pleasure to work with him. He also teaches tax law at the highest level in the Netherlands and he does that with vigor.

- Frank van ‘t Geloof

Waar is het Bosal-gat? Pleidooi voor fact-finding

Download de PDF

Dr FPJ Snel

De term ‘fact free politics’ is recent ingeburgerd en doelt op het verschijnsel dat politici stellingen verdedigen die niet op feiten gestoeld zijn, maar op een vermeende werkelijkheid.

Via de link kunt u een artikel lezen waarin  ‘fact free politics’ wordt gerelateerd aan het Bosal-gat.

Het artikel is een pleidooi voor ‘fact-finding’, in dit specifieke geval ter aanscherping en daarmee verbetering van het politieke debat rondom vennootschapsbelasting.