On behalf of some of my clients, I engaged Freek into advise on Dutch tax law. Freek were wonderful to work with, always looking for the best solution for my clients. Freek is also so used to deal with foreign clients, among others, Spanish clients, that resulted in his work being very good and efficient.

- Sonia Velasco

Waar is het Bosal-gat? Pleidooi voor fact-finding

Download de PDF

Dr FPJ Snel

De term ‘fact free politics’ is recent ingeburgerd en doelt op het verschijnsel dat politici stellingen verdedigen die niet op feiten gestoeld zijn, maar op een vermeende werkelijkheid.

Via de link kunt u een artikel lezen waarin  ‘fact free politics’ wordt gerelateerd aan het Bosal-gat.

Het artikel is een pleidooi voor ‘fact-finding’, in dit specifieke geval ter aanscherping en daarmee verbetering van het politieke debat rondom vennootschapsbelasting.