I know Freek as one of the brightest, most hands on, tax planner and international tax counsel I have come to work with. This guy really knows what he is talking about and saves you a lot of (tax) money

- Tom Ensink

Waar is het Bosal-gat? Pleidooi voor fact-finding

Download de PDF

Dr FPJ Snel

De term ‘fact free politics’ is recent ingeburgerd en doelt op het verschijnsel dat politici stellingen verdedigen die niet op feiten gestoeld zijn, maar op een vermeende werkelijkheid.

Via de link kunt u een artikel lezen waarin  ‘fact free politics’ wordt gerelateerd aan het Bosal-gat.

Het artikel is een pleidooi voor ‘fact-finding’, in dit specifieke geval ter aanscherping en daarmee verbetering van het politieke debat rondom vennootschapsbelasting.