Freek is one of the most knowledgeable people in the Netherlands when it comes to cross border corporate structures that are fiscally solid and efficient; having met many lawyers over the past 20 years, I’d recommend him.

- Alarik van Doorn

Waar is het Bosal-gat? Pleidooi voor fact-finding

Download de PDF

Dr FPJ Snel

De term ‘fact free politics’ is recent ingeburgerd en doelt op het verschijnsel dat politici stellingen verdedigen die niet op feiten gestoeld zijn, maar op een vermeende werkelijkheid.

Via de link kunt u een artikel lezen waarin  ‘fact free politics’ wordt gerelateerd aan het Bosal-gat.

Het artikel is een pleidooi voor ‘fact-finding’, in dit specifieke geval ter aanscherping en daarmee verbetering van het politieke debat rondom vennootschapsbelasting.